Oulun Akukoulu: Koulutuskokonaisuus

Koulutusohjelmamme koostuu useasta perinteisen kiinalaisen lääketieteen eri osiosta, jotka sisältävät kiinnostavia käytännön harjoitteluja ohjauksessa, monipuolista materiaalia ja tukea itseopiskeluun. Perusopinnoissa opiskellaan mm. kielen katsomista, pulssin kuuntelua, analyysin tekemistä haastattelun avulla, koko kehon ja kasvojen akupainantaa. Opetamme myös erikoistekniikoita, kuten moksaus, akuvasara ja liuku/kuivakuppaus.

Syventävissä opinnoissa keskitytään jo aiemmin opitun lisäksi turvalliseen neulojen käyttöön akupunktiohoidoissa, korva-akupunktioon, lasten Tuina-hoitoon ja perehdymme laajasti eri terveyshaasteiden hoitamiseen.

Lähiopetusjaksot pidetään viikonloppuisin perjantaisin klo 14.00-21.00, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9.00-17.00. Lisäksi opiskellaan omalla ajalla itsenäisesti ja tehdään verkko-opintoja sekä osallistutaan klinikoihin.

Oulun Akukoulun Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen Koulutuskokonaisuus tuntimäärät jakaantuvat n. 3,5 vuodelle seuraavasti: 3655 kaikki yhteensä.
PKL -Lähiopetusvähintään 551 tuntiaLähiopinnot
Yhteensä 1376 tuntia
Ohjattu Klinikkaharjoitteluvähintään 420 tuntia
Verkko-opinnotvähintään 405 tuntia
Itsenäinen opiskeluvähintään 640 tuntiaItsenäiset opinnot
Yhteensä 2279 tuntia
Itsenäinen hoitoharjoitteluvähintään 840 tuntia
Itsenäinen koululääketieteen opiskeluvähintään 799 tuntia

Opiskelijoille tulee paljon itsenäistä opiskelua ja klinikkaharjoittelua ohjauksessa. Osa klinikoista järjestetään lähiopetusjakson yhteydessä, mutta se ei yksin riitä riittävän tuntimäärän tavoittamiseksi, vaan klinikkaharjoittelua tai kokeneen akupunktiohoitajan työtä pitää päästä seuraamaan muuallakin.

Päästäkseen täysivaltaiseksi jäseneksi ammattiyhdistykseen Finnacuun, suosittelemme itsenäisiä koululääketieteen opintoja verkko-opintoina. Opiskelu on hyvä suorittaa 2. opintovuoden aikana, jolloin koululääketieteen opinnot ehtii suorittaa ennen akupunktiohoitajan loppututkintoa.